Areas van die Reg waarin ons praktiseer

Die volgende is 'n kort uiteensetting van sommige van die dienste wat ons bied:
Familiereg

 

Die veld van Familiereg is wyd, en het te doen met die verhouding tussen persone wat aan mekaar verwant is deur bloed of op grond van ander oorsake.

 

Hierby ingesluit is onder andere die volgende:

 

  • Egskeidings;

  • Gesinsgeweld interdikte;

  • Toegang tot kinders

 

 

Eiendomme

Kontak ons vir hulp met die koop en verkoop van eiendomme, sowel as huurkontrakte, uitsettings en ander aangeleenthede wat hiermee verband hou.

 

Strafreg

 

Indien u, 'n vriend of familielid in die moeilikheid is met die gereg en hulp benodig, kontak ons.

 

Ons kan help met onder andere die volgende:

 

  • Borgaansoeke;

  • Verhore;

  • Appélle

 

Siviele Litigasie

Van aanmanings tot invorderings, van die instel van verrigtinge tot die verdediging daarvan - ons sal u kan bystaan met enige siviele dispuut waarin u betrokke mag wees.

Arbeidsreg

Ons. behartig alle aspekte van arbeidsreg; van die opstel en nagaan van dienskontrakte, tot geskilbeslegting en bystand met CCMA sake.  Ons verteenwoordig beide werkgewers en werknemers.

 

Kontrakte

 

Ons help graag met die opstel en nagaan van geskrewe kontrakte.

 

Dit sluit in die koop en verkoop van eiendom, ooreenkomste tussen privaat partye of besighede, voorhuwelikse kontrakte (HVK's) asook enige ander tipe kontrakte.

 

 

 

Boedels

Van die beplanningsfase, tot die opstel van testamente, tot die afhandeling van bestorwe boedels - kontak ons enige tyd vir hulp.​